Szabályzat

1. Fogalmak

- uraharashop.hu: Az UraharaShop fansub csapat hivatalos webes kommunikációs eszköze, a Tartalom szolgáltatója (a továbbiakban: oldal vagy honlap)

- Tartalom: A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes híranyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.

- Felhasználó: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül) felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja.

2. Regisztráció

A honlap felületének egyes elemei, használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Felhasználó – a jelen "Szabályzat"-ban meghatározott feltételek és a Creative Commons License 2.5 itt meghatározott feltételeinek betartása esetén – nem kizárólagos jogosultságot szerez az oldal ingyenes, szabadon felhasználható tartalmainak megtekintéséhez, közzétételéhez, többszörözéséhez, feldolgozásához, saját szolgáltatásaiba történő beépítéséhez.

3. Minden regisztráló felhasználó az alábbi kötelezettségeket vállalja a regisztráció és a fiók biztonságának fenntartása szempontjából:

- Ha fiókját letiltjuk, engedélyünk nélkül nem hoz létre másikat.
- Nem használja az oldalt 13 éves korhatár alatt.
- Nem használja az oldalt, ha szexuális bűncselekmény elkövetéséért elítélték.
- Kapcsolattartási adatait folyamatosan pontosítja és frissíti.
- Nem osztja meg jelszavát (vagy fejlesztők esetén titkos azonosítóját), fiókjához másnak nem enged hozzáférést, illetve nem tesz olyat, amivel fiókjának biztonságát veszélyeztetheti.
- Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül senkire nem ruházza át fiókját (beleértve bármely oldalt vagy alkalmazást, melyet kezel).
- Ha fiókjához felhasználónevet, vagy hasonló azonosítót választ, fenntartjuk magunknak a jogot annak eltávolítására vagy visszakövetelésére, amennyiben ezt helyénvalónak tartjuk (például, ha egy védjegytulajdonos olyan felhasználónév miatt él panasszal, mely a felhasználó valódi nevéhez nem kapcsolódik szorosan).

4. Adatkezelés

A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

5. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen "Szabályzat" egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen "Szabályzat"-ban foglaltak nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.