Szabályzat

1. Fogalmak

  • uraharashop.hu: Az UraharaShop fansub csapat hivatalos webes kommunikációs eszköze, a Tartalom megosztója (a továbbiakban: oldal vagy honlap)
  • Tartalom: A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes adat, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.
  • Felhasználó: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül) felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja.

2. Regisztráció

A honlap felületének egyes elemei, használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Felhasználó – a jelen "Szabályzat"-ban meghatározott feltételek alapján – nem kizárólagos jogosultságot szerez az oldal ingyenes, szabadon felhasználható tartalmainak megtekintéséhez, közzétételéhez, többszörözéséhez, feldolgozásához, saját szolgáltatásaiba történő beépítéséhez.

3. Kötelezettségeket

Minden regisztráló felhasználó az alábbi kötelezettségeket vállalja a regisztráció és a fiók biztonságának fenntartása szempontjából:

  • Nem regisztrál egynél több fiókot.
  • Nem használja az oldalt 13 éves korhatár alatt.
  • Nem használja az oldalt, ha szexuális bűncselekmény elkövetéséért elítélték.
  • Kapcsolattartási adatait folyamatosan pontosítja és frissíti.
  • Nem osztja meg jelszavát (vagy fejlesztők esetén titkos azonosítóját), fiókjához másnak nem enged hozzáférést, illetve nem tesz olyat, amivel fiókjának biztonságát veszélyeztetheti.
  • Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül senkire nem ruházza át fiókját (beleértve bármely oldalt vagy alkalmazást, melyet kezel).
  • Ha fiókjához felhasználónevet, vagy hasonló azonosítót választ, fenntartjuk magunknak a jogot annak eltávolítására vagy visszakövetelésére, amennyiben ezt helyénvalónak tartjuk (például, ha egy védjegytulajdonos olyan felhasználónév miatt él panasszal, mely a felhasználó valódi nevéhez nem kapcsolódik szorosan).

4. Adatkezelés

A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag az oldal működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

5. Felhasználó által megosztott tartalom

A felhasználó által megosztott tartalmak véglelgesen és visszavonhatatlanul az oldal tulajdonát képezik világszerte, jogdíjmentesen, nem kizárólagos alapon a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc (CC BY-NC-ND) feltételei alapján, továbbá feljogosítja az oldalt véglelgesen és visszavonhatatlanul, hogy megtekintse, közzétegye, töbszörözze, feldolgozza, saját felhasználásra beépítse. Függetlenül attól, hogy a megosztott tartalom későbbiekben törlésre kerül a felhasználó által.

6. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

A honlap üzemeltetője törekszik az oldal hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa üzemeltetett weboldal hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom megosztója nem tehető felelőssé.
A honlap adminisztrátorai megvonhatnak jogokat amennyiben a felhasználó nem megfelelő viselkedést tanúsít a weboldalon.
A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen "Szabályzat" egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó az oldalról felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.
Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen "Szabályzat"-ban foglaltak nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.